Kursused ja töötoad

Kunstikursused ja töötoad pakuvad võimalust arendada loovust ainulaadses paigas, Kumu kunstimuuseumis – eesti kunsti kodus.

Kumu kunstistuudiote programm on osa Kumu kunstimuuseumi haridustegevusest, mis on suunatud nii üksikkülastajatele kui gruppidele. Programmi raames korraldame lühikursuseid täiskasvanutele ja noortele professionaalsete kunstnike juhendamisel.

Välja reklaamitud kunstikursustel ja -stuudiotes osalemine on võimalik ainult eelregistreerimisel.

NB! Korraldame kursusi ka ettetellimisel!
Võimalik on tellida sobiva temaatikaga keraamikakursusi, graafikatunde ning märgi valmistamise programmi.
Kuupäevad ja kellaajad kokkuleppel.

Keraamikakursused
Täiskasvanutele
Kaks korda kuus on Kumu keraamikaateljees võimalik ise läbi teha erinevaid tehnikaid.
Kahetunnisel lühikursusel, mis on seotud mõne Kumu näitusega, saab iga osaleja keraamik Jarõna Ilo juhendamisel valmistada omanäolisi tarbevorme. Varasem keraamikategemise kogemus ei ole vajalik!

Koopiamaalimise kursus
Täiskasvanutele
Koopiate maalimine on läbi aegade olnud olulisel kohal klassikalises kunstihariduses. Kursuse käigus tutvutakse maali kopeerimise teoreetiliste ja praktiliste alustega. Maalitakse detail või tervikpilt, kasutades originaalile lähedast maalitehnikat. Individuaalne juhendamine.

Natüürmordi kursus
Täiskasvanutele
Läbi sajandite on vaikelu kujutamine pakkunud ühelt poolt kunstnikele võimaluse demonstreerida oma meisterlikkust, teisalt peita sellesse sümboolseid tähendusi. Kursusel uuritaksegi, kuidas on vaikelu kui maaližanr läbi sajandite arenenud ning milliseid sõnumeid kandnud. Praktilise tööna maalitakse ateljees õlitehnikas natüürmort.

Graafikakursused
Kumu graafikaateljees viiakse professionaalse kunstniku juhendamisel läbi erineva pikkusega kursusi (alates 1,5 t) erinevate graafikatehnikatega tutvumiseks.

Joonistamine – alateadvuse väljund
Igaüks meist on hajameelselt paberile kritseldanud ja pärast avastanud justkui iseenesest tekkinud põneva kujundi või mustri. Sürrealistid nimetasid sellist joonistamisviisi automaatseks joonistamiseks. Joonistamise hetkel on teadlik kontroll käe tegevuselt eemaldatud ehk teadvus tegeleb millegi muuga (sekkuvad faktorid, nagu näiteks jutuajamine, väsimus, raadio jne). Teadvuse tsensuurist vabana saab väljundi omapärane kujundimaailm, mille rikkus üllatab iseennastki.