Hetkel avatud näitused

Merike Estna ja mina kui maal
27.06.–02.11.2014
5. korrus, kaasaegse kunsti galerii
Kaks omavahel tihedalt põimunud näitust - Merike Estna sooloprojekt ja rahvusvaheline grupinäitus - tegelevad mõlemad maalikunsti žanripiiridest laiendamisega. Erinevaid meediume kokkuviiv installatiivne maalipraktika moodustab galeriikeskkonnas totaalse ruumiinstallatsiooni, milles osalevad teiste seas ka Frank Ammerlaan, Kristi Kongi, Nicolas Party, Kris Lemsalu, jt rahvusvaheliselt tähelepanu pälvinud noorema põlvkonna kunstnikud.

Meie modernism. Eesti skulptuur 1960.–1970. aastatel
04.07.–23.11.2014
4. korrus, B-tiib
Märgiliste kümnendite uued ideed vajasid ka skulptuuris uusi vorme ja materjale. Uus esteetika vastandus julgelt nõukogude ideoloogia kivinenud kaanonitele, tuues eesti skulptuuri nii uuenduslikud mõtted kui ka tehnoloogilised lahendused.

Raul Meel. Dialoogid lõpmatusega
09.05.–12.10.2014
Suur saal
1960.–1970. aastatel alanud Raul Meele (1941) loometegevus on tänaseks paisunud hiiglaslikuks arvukate ajalooliste mõjutajate ja kunstitaustadega universumiks. Näitus pakub ülevaate Meele panusest eesti kontseptualistliku kunsti arengusse.

Richard Kaljo. Lood graafikas ja kirjades
26.09.2014 – 15.03.2015
4. korrus, A-tiib, graafikakabinet

Kunstimuuseum lennujaamas – skulptor Mati Karmin
12.05.14-05.05.15
Tallinna Lennujaama vana terminal
Mati Karmin (1959) on olnud enam kui 30 aastat üks kesksemaid isiksusi Eesti kunstimaastikul. Eestlased tunnevad Mati Karminit monumentalistina, kelle enam kui 20 tööd ilmestavad mitut Eesti linna ja asulat. Karmini loomingu üks suurejoonelisemaid väljundeid on 1990. aastate lõpul alustatud meremiini-projekt.

Püsiekspositsioon: Varamu
3. korrus, A-tiib
Eesti kunsti klassika 18. sajandi algusest Teise maailmasõja lõpuni.

Püsiekspositsioon: Rasked valikud
4. korrus, A-tiib
Eesti kunst Teise maailmasõja lõpust taasiseseisvumiseni.

 

 

 

arterritory for kumu 60px