2014

Raul Meel. Dialoogid lõpmatusega
09.05.–12.10.2014
Suur saal
1960.–1970. aastatel alanud Raul Meele (1941) loometegevus on tänaseks paisunud hiiglaslikuks arvukate ajalooliste mõjutajate ja kunstitaustadega universumiks. Näitus pakub ülevaate Meele panusest eesti kontseptualistliku kunsti arengusse.

Nikolai Triik. Modernismiaja klassikud
30.05–28.09.2014
3. korrus, B-tiib
Nikolai Triik (1884–1940) oli 20. sajandi esimese poole silmapaistvamaid ja avangardsemaid eesti kunstnikke. Kunstniku 130. sünniaastapäevale pühendatud näitus on esimene suur ülevaatenäitus Triigi loomingust pärast 30-aastast pausi.

Intellektipuudega inimeste kunstinäitus „Silmast silma" Kumu hariduskeskuses
21.08–21.09.2014
Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu (EIT Tugiliisu) osaleb rahvusvahelises projektis „Art for all", mille eesmärk on võimaldada psüühikahäiretega inimestele võrdne ligipääs kunstiharidusele ning kunsti ja kultuuri avalikule turule. Eesti Kunstimuuseumis (EKM) läbiviidav näitus haakub kaasatud ühiskonna mudeliga, kus kunsti eksponeerimine ei ole privileeg, vaid kõigile avatud võimalus.

Marju Mutsu. Ofordis tabatud hetk
15.05.–21.09.2014
4. korrus, A-tiib, graafikakabinet
Marju Mutsu (6. juuli 1941 – 4. jaanuar 1980) graafika näitus Kumu kunstimuuseumis esitleb valikut kunstniku ofortidest, millel on rõhk aja fenomenil, oskusel ja võimel tabada mööduvat hetke. Marju Mutsu hetked võivad endas kätkeda nii tabatud pilke ja siseheitlusi kui looduse ürgset ilu. Kunstnik, keda ümbritseb nooruse lummus, on vaadanud maailma küpse ja terase pilguga. Tema looming tekitab küsimusi ja pakub samas visuaalset naudingut.

Õueeksperiment: Muthesiuse Kunstikõrgkooli üliõpilaste installatsioonid Kumu sisehoovis
24.04.14–31.08.14
Kumu sisehoov
Kumu kunstimuuseumi sisehoovis on koostöös Goethe Instituudiga Eestis eksponeeritud Kieli Muthesiuse Kunstikõrgkooli üliõpilaste installatsioonid. Mängitakse vaba ruumiga ja avastatakse vorme, mida mänguliselt lahti mõtestada, eesmärgiga esitada küsimusi kunstniku identiteedi kohta. Õueeksperiment toimub Saksa Kevad 2014 raames.

Visvaldis Ziediņš (1942–2007). Ümberkirjutused Läti kunstiajaloos
21.02.–15.06.2014
4. korrus, B-tiib
Kas kunstiajaloos tuleb kaasajal kõne alla suur ja pöördeline avastus? Ühe sellise näite pakub Lätis Liepajas tegutsenud teatrikunstnik Visvaldis Ziediņš (1942–2007), kelle pärandiks on 3000 Läti kunstiavalikkusele varem tundmatut teost.

Kirjaoskus – kirjaoskamatus. Tallinna XVI Graafikatriennaal
07.02.–01.06.2014
5. korrus, kaasaegse kunsti galerii
Kirjaoskuse mõiste on tänapäeval saanud laiema tähenduse, mis ei piirdu ainult lugemis- ja kirjutamisoskusega. Täna räägitakse mitmest erinevast kirjaoskusest, ka visuaalsest kirjaoskusest – oskusest mõista ja kasutada sümboleid, pilte, kujundeid.

Elektromagnetiline. Põhjamaade moodne kunst 1918–1931
24.01.–18.05.2014
3. korrus, B-tiib
Näitus keskendub 1920. aastate skandinaavia ja baltimaade kunstnike identiteediotsingutele ajastu moodsatest kunstisuundadest särisevas keskkonnas. Berliin ja Pariis olid kunstnike jaoks erinevaid laenguid sünteesivad tõmbekeskused.

Dénes Farkas. Ilmne paratamatus
17.01.–11.05.2014
4. korrus, A-tiib, graafikakabinet
Postkontseptualistliku kunstniku Dénes Farkasi näitus on kui kaasaegses keeles loodud imaginaarium.

 

 

 

 

arterritory for kumu 60px